ParsFotbollsFörening

ParsFotbollsFörening

Parsfotbollsförening

 

          Vänskap & Fotboll

v

 

Bra ideèr

Om Pars FotbollsFörening

Vi är några fotbollsvänner i olika åldrar som spelar fotboll under nästan hela året, båda inomhus och utomhus.

 

Parsfotbollsförening ingår i Parsians fotbollslag och betraktas som Parsians veteranlag. Trots detta, behåller Pars sitt namn och sin bestämmanderätt vad gäller allt som berör Pars interna angelägenheter.


Vi värdesätter respekt till laget och lagmedlemmarna väldigt högt. För att upprätthålla detta finns det några enkla regler som vi förutsätter att alla medlemmar följer. Mer om detta, se avsnitt: "Ordningsregler".

 

Vår ambition är att hålla spelkvaliten på en acceptabel nivå.  Därför har vi medlemmar som har spelvana sedan tidigare. Vid rekrytering av nya medlemmar ges personen i fråga möjlighet att spela 1-2 ggr med laget innan styrelsen bestämmer sig för att tacka Ja/Nej till den vederbörande.

 

                  Länk till Parsiansveteranlag: 

 

https://www.svenskalag.se/parsianvasbyif-veteran

 

 

 

Pars: Ordningsregler

För att upprätthålla ordningen inom Parsföreningen, förutsätter vi att alla respekterar följande punkter:

 

- Spelare som vill vara med och spela får tacka Ja på fotbollsannonsen i Viber

  inom utsatt tid.

 

- Vi prioriterar våra medlemmar i första hand till spel. Icke     

  medlemmar/gäster får komma i andra hand och vid behov. Detta meddelas 

  till den vederbörande när annostiden har gått ut.

 

- Laguppdelningen görs efter bästa förmåga av de ansvariga. Vid behov av

  ytterligare ändring av laguppdelningen, antingen innan eller under spel, görs

  denna uppgift endast av de ansvariga. Om någon, icke

  ansvarig, lägger sig i detta, är det ett ansvar för hela laget att

  uppmärksamma denna person på detta.

 

-  Styrelsen reagerar på allt som uppfattas som olämpligt uppförande. Vid

   sådana tillfällen kommer styrelsen att ge tillsägelse eller varning vilket kan

   innebära minst 2 veckors avstänging från spel.

 

Pars: MedlemsAvgifter

Parsföreningen har inga egna inkomstkällor. De utgifter som Pars har, i form av bokning av plan, köp av spelmaterial (bollar, västar...) behöver alla täckas av medlemmarna.

 

Därför har följande avgifter införts för att Pars ska kunna täcka sina kostnader:  

 

- ParsMedlemsavgift. Detta är en engångsavgift som man betalar för att bli   

  medlem i föreningen. Efter betald avgift är man medlem i föreningen för all     

  framtid. 


  Avgiftsbelopp = 100 kr.

 

- ParsiansMedlemsavgift. Detta är en avgift som man betalar varje år för att

  förnya sitt medlemskap i Parsiansföreningen.

  Detta är en ny avgift som alla Pars medlemmar behöver betala 

  eftersom Pars ingår i Parsian numera. 

  

  Observera att denna avgift betalas varje år.


  Avgiftsbelopp = 100 kr.

 

- Utomhusavgift. Detta är för de medlemmar som önskar spela under   

  utomhussäsongen  Under normala väderleksförhållanden sker detta från   

  Maj/April till Oktober/November.

 

  Avgiftsbelopp = 900 kr

 

- Inomhusavgift. Detta är för de medlemmar som önskar spela under   

  inomhussäsongen. Under normala väderleksförhållanden sker detta från   

  Oktober/November till Maj/April.

 

  Avgiftsbelopp = 900 kr

 

 

                              Alla avgifter betalas till nedanstående konto:

                                               Plusgiro 583828-9

Pars: Möten och Aktiviteter

Parsföreningen anordnar 2 sammankomster varje år av sina medlemmarr enligt nedan:

 

                                                      Årsmöte:

 

Under detta möte går man genom året som har varit, diskuterar positiva och negativa punkter, ekonomin, osv. Desuttom väljer man nya styrelsemedlemmar.

Det är högst väsentligt att medlemmar deltar i detta möte för att framföra sina åsikter om föreningen och styrelsens agerande under det gångna året. Det är under detta möte som nya beslut fattas.

Har man svårt att delta i detta möte, kan man framföra sin mening till styrelsen innan mötet. 

 

Efter detta möte får alla medlemmar anpassa sig efter de punkter som fastställs under årsmötet.

 

Årsmötet: 2020

 

Detta hölls den 2020-09-27 i Upplands väsby.


Följande personer valdes in som styrelsemedlemmar:
Mehrshad
Ehsan
Kourosh
Moreza

 

De nya punkter som bestämdes under mötet har redan införts i respektive avsnitt.

 

 

                                                      Aktivitet:

 

 

Föreningen samlar sina medlemmar 1-2 ggr per år för att de ska kunna umgås utanför fotbollsplanen också. Detta är ett bra sätt att komma närmare varandra.

 

Sommaraktivitet: 2020

 

Detta Hölls vid Råsjöbadet i år. Efter en fotbollstränning fick medlemmarna bada i sjön, umgås och njuta av Persisk mat.

 

 

 

Pars: Arkivbilder

Lagbilder, i samband med träning.

Bilder i samband med olika aktiviteter